SNMP – začínáme

SNMP je zkratka pro Simple Network Management Protocol, jeho přesná definice je k nalezení v RFC1157. SNMP protokol je široce rozšířený a uznávaný pro získávání základních informací o jednotlivých zařízeních v síti. Kromě získávání informací lze pomocí tohoto protokolu také informace nastavovat.

Nastavování však většinou není široce používáno v souvislosti s tím, že komunikace mezi klientem a serverem nebyla až do verze 3 žádným způsobem šifrována. Jediná ochrana v SNMPv2 je tzv community string – heslo, které je nicméně přenášené nešifrovaně.

Jak už bylo naznačeno, komunikace využívá module klient / server.

 • SNMP manager – zařízení dotazující se ostatních
 • Managed device – zařízení která odesílají informace
  • SNMP agent – vrstva starající se o získávání informací ze systému
 • Trap – vrstva sloužící k příjmu asynchronních událostíSNMP schéma komunikace

K přenosu informací mezi klientem a serverem slouží následující příkazy

 • GET – příkaz sloužící k získání jedné informace z podřízeného uzlu
 • GET NEXT – příkaz velmi podobný předchozímu s tím rozdílem, že vrácená hodnota není ta na kterou se ptáme, ale následující v pořadí
 • GET BULK – příkaz k přenosu více informací v jednom dotazu
 • SET – příkaz k nastavení jedné hodnoty v podřízeném uzlu
 • TRAPS – příkaz vyvolaný opačným směrem, slouží k oznámení alarmů
 • INFORM – podobný předchozímu, navíc však vyžaduje odpověď
 • RESPONSE – odpověď klienta serveru na příkaz GET (přenos dat)

Pro ušetření přenosové kapacity nejsou požadavky přenášeny jako řetězce, ale jako řetězce čísel. Jednotlivé požadavky pak vypadají zhruba následovně: 1.3.6.1…. Každý takovýto řetězec se nazývá OID a každé z čísel v řetězci pak značí směr posunu ve stromu všech dostupných informací.

SNMP stromJednotlivé části stromu jsou popsány v souborech nazývaných MIB (Management Information Base). V těchto souborech je popsána struktura informací, jak je vysílat a také jak v nich číst. Vytvářet vlastní MIB soubory je obtížné a proto existují databáze těchto souborů.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *